Om du upptäcker ett byggfel

Posted on juli 5, 2014 in Allmänt

Färdigställandeskyddet är till för att ge vissa garantier vid ett bostadsbygge, och kommer i och med den nya lagstiftningen förhoppningsvis att fungera tillfredsställande. Men det gör inte att man som husköpare kan vara helt säker på att allt är som det ska. Byggfel är något som lyckligtvis är ovanligt, men som när de inträffar kan få stora och oanade konsekvenser. Byggfel är oftast misstag, men det förekommer också ”avsiktliga” fel, så kallade fuskbyggen. Det kan givetvis vara svårt att avgöra om något är ett byggfel eller ett fuskbygge, men för husköparen är detta normalt inte alltför viktigt. Oavsett vad som är fallet så har du som konsument stora rättigheter.

Rapportera byggfel snabbt
En av de saker som gör byggfel så pass riskabla är att man har rätt så kort tid på sig att upptäcka dem. De måste rapporteras relativt snabbt, annars förlorar du din reklamationsrätt. När sedan ett byggfel rapporterats ska normalt en av två saker hända: antingen så kommer byggfirman att kompensera dig för byggfelet ekonomiskt, eller så korrigerar de själva felet. I normalfallet ska du som husköpare inte behöva drabbas alltför mycket ekonomiskt av ett byggfel. Dock, det kan självklart också hända att du och byggaren är oense om om något är ett byggfel eller inte.

Det gör att det är mycket viktigt att kunna bevisa att ett fel verkligen är ett fel. Var mycket noggrann med att dokumentera ett fel så fort som möjligt när det upptäcks. Det ökar dina chanser mycket att få rätt mot byggfirman om ni skulle bli oense om något. Det kan därför också vara tillrådligt att på ett tidigt stadium ta kontakt med en jurist som specialiserar sig på bostadsfrågor, för att helt och hållet få reda på vad det är som du måste göra. Byggfrågor och byggfel kan ofta vara rätt komplicerade, och dra ut på tiden.

Läs mer om färdigställandeförsäkring här!

No Comments for “Om du upptäcker ett byggfel”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *